Pracownicy

KIEROWNICTWO STUDIUM 

  • Kierownik Studium -  dr IWONA CHARKIEWICZ  


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STUDIUM

  • mgr inż. KATARZYNA TKACZUK-INAGAKI - samodzielny referent 
  • GRZEGORZ BOSY - kierownik obiektu dydaktycznego  


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

  • dr IWONA CHARKIEWICZ - starszy wykładowca  
  • dr KATARZYNA GANCZARSKA - adiunkt  
  • mgr ADAM KULIŚ - wykładowca 
  • mgr KRZYSZTOF MACHOWSKI - asystent
  • mgr PAWEŁ OSUCHOWSKI - wykładowca  
  • dr hab. SZYMON WYRZYKOWSKI - adiunkt