Pracownicy

KIEROWNICTWO STUDIUM 

 • Kierownik Studium -  dr IWONA CHARKIEWICZ  


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STUDIUM

 • mgr inż. KATARZYNA TKACZUK-INAGAKI - samodzielny referent 
 • mgr inż. KATARZYNA WILKOŃSKA - referent
 • GRZEGORZ BOSY - kierownik obiektu dydaktycznego  


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • dr IWONA CHARKIEWICZ - adiunkt
 • dr KATARZYNA GANCZARSKA - adiunkt  
 • mgr KRZYSZTOF MACHOWSKI - asystent
 • mgr EWELINA FOGIEL - asystent
 • mgr DARIUSZ SIKORSKI - asystent
 • mgr PAWEŁ OSUCHOWSKI - asystent
 • mgr ALICJA TOŚ - asystent
 • dr hab. SZYMON WYRZYKOWSKI - profesor uczelni