O nas

Początki Studium sięgają 1976 roku, gdy na uczelniach technicznych w Polsce wprowadzono przedmiot humanistyczny Wybrane zagadnienia kultury współczesnej, w myśl zasady, iż każda wyższa uczelnia, także techniczna, powinna dbać o wszechstronny rozwój człowieka. Wtedy to, w semestrze letnim 1976/77 Władze Politechniki Szczecińskiej umieściły ten przedmiot w trzech cyklach tematycznych: muzyka, teatr, plastyka.


 

Działalność Stowarzyszenia Śpiewaczego Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej i doświadczenie działaczy stały się przyczynkiem do powstania Studium Kultury Muzycznej PS, które powołano decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z dnia 31 lipca 1985 r. Jednym z głównych inicjatorów powstania placówki i jej pierwszym kierownikiem był prof. Jan Szyrocki (1931-2003). Od 2003 roku funkcję tę pełni dr Iwona Charkiewicz. Dnia 1 stycznia 2009 roku wraz ze zmianą nazwy uczelni została zmieniona nazwa jednostki na Studium Kultury.
W Studium prowadzone są zajęcia dla studentów ZUT z przedmiotu „Wybrane zagadnienia kultury” w cyklach tematycznych: muzyka, teatr, historia i sztuka Szczecina. 

Studium Kultury jest ważnym i stałym punktem na mapie kulturalnej Szczecina.