Strona główna

 

STUDIUM KULTURY Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest jedyną tego typu jednostką organizacyjną w kraju, istniejącą przy uczelni technicznej od 1985 roku, początkowo pod nazwą Studium Kultury Muzycznej.  W wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą i  utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zaistniała potrzeba poszerzenia programu zajęć humanistycznych oraz dotarcia do większej liczby studentów. 

Dnia 1 stycznia 2009 roku wraz ze zmianą nazwy uczelni została zmieniona nazwa jednostki na Studium Kultury. Jednym z głównych inicjatorów powstania placówki i jej pierwszym kierownikiem był prof. Jan Szyrocki (1931-2003). Od roku 2003 funkcję tę pełni dr Iwona Charkiewicz.

Przy wszechobecnej globalizacji życia, znajomość podstawowych pojęć z dziedziny kultury umożliwi absolwentom naszej uczelni znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia ogólnokulturowego w każdym zakątku świata. Absolwenci ZUT tworząc przyszłe elity, będą posiadać wiedzę nie tylko zawodową, ale także z dziedziny kultury i sztuki. Aby sprostać tym założeniom w Studium prowadzone są zajęcia dla studentów ZUT z przedmiotu „Wybrane zagadnienia kultury” w cyklach tematycznych:

  • Muzyka

Funkcje i zalety muzyki w naszym życiu są nieocenione, ma ona olbrzymi wpływ na człowieka. W latach 1972 – 1992 przeprowadzano wiele badań, które wykazały, że słuchanie muzyki klasycznej wspomaga naukę języków obcych, poprawia samoocenę, kreatywność, rozwija zdolności percepcyjno–motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje społeczne. Studenci, którzy słuchali muzyki klasycznej, byli bardziej ożywieni intelektualnie, zwiększały się ich zdolności twórcze, mieli większe poczucia własnej wartości, lepszą koncentrację, skupienie uwagi, a ich pamięć zwiększyła się o ponad 90%.

  • Teatr

Zarówno geneza teatru, jak i jego historia dowodzi, że ten rodzaj sztuki jest w szczególnym stopniu związany z człowiekiem. Teatr zaspokaja, ale i równocześnie budzi w ludziach wiele potrzeb kulturowych, poznawczych, psychicznych, społecznych, estetycznych. Człowiek nie tylko obserwuje, ale też reaguje na świat będący mu domem, bezdrożem, rodzą się więc się w nim emocje; strach lub zachwyt. I tym emocjom daje wyraz teatr. Jest takim światem i życiem w pigułce.

  • Historia i sztuka Szczecina  

Miejsce, w którym znajdujemy się w danej chwili, stanowi jeden z zasadniczych elementów tożsamości człowieka. Bliższe poznanie go łączy z nim emocjonalnie, wiąże w sposób osobisty i społeczny bez względu na to, gdzie się w dorosłym życiu znajdziemy. Szczególnie okolica najbliższa naszemu miejscu zamieszkania jest przez nas pozytywnie wartościowana. Fakt ten sprawia, że mieszkańcy poruszając się po znanej sobie przestrzeni, postrzegają ją zupełnie inaczej niż osoby z zewnątrz. Nadają inne znaczenie poszczególnym obszarom, rekonstruują poznawczo i emocjonalnie minione wydarzenia historyczne, na które nakładają własne, zindywidualizowane wspomnienia. Tak powstaje swoista historia, tradycja i klimat miejsca, a także niepowtarzalna pamięć o nim, która będzie utożsamiać świadomość historyczną korzeni miejsca zamieszkania.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w skład której wchodzą pracownicy Studium Kultury. Studenci obcują z żywą muzyką (próby w salach koncertowych), spektaklami teatralnymi (próby i premiery), oraz poznają historię i sztukę Szczecina (zwiedzanie miasta). Wszystkie spotkania ilustrowane są nagraniami płytowymi, filmowymi, jak też prezentacjami z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.

Studium Kultury dysponuje także własną BIBLIOTEKĄ, która jest filią Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i zapewnia potrzebne do zajęć pomoce naukowe, posiada bogate zbiory nutowe, a także gromadzi archiwalia i pamiątki stanowiące ważną dokumentację zespołów chóralnych ZUT.

Studium Kultury stanowi także siedzibę czterech zespołów chóralnych ZUT, które swoją działalnością koncertową rozsławiają imię Uczelni w kraju i za granicą, osiągając najwyższe trofea artystyczne na licznych konkursach i festiwalach.

Działają one w trzech Stowarzyszeniach:

·       „Stowarzyszenie Śpiewacze „Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” w skład którego wchodzą: 80–osobowy Zespół Koncertujący oraz 30–osobowy Zespół Przygotowawczy, tzw. Zespół Młodych CHAPS. W ramach Stowarzyszenia działa również Polsko-Niemiecka Akademia Chóralna „in terra pax”.

·       Utworzone w roku 2012 Stowarzyszenie Chór „Collegium Maiorum” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” w skład którego wchodzi 50–osobowy Zespół Absolwentów CHAPS „Collegium Maiorum”.

·       „Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego „Don–Diri–Don” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” z 80–osobowym Zespołem Dziecięcym.