Zajęcia w Studium

Prowadzimy zajęcia dla studentów ZUT z przedmiotu „Wybrane zagadnienia kultury” w cyklach tematycznych: Muzyka, Teatr, Historia i sztuka Szczecina.